Profitservice.lv

Ko piedāvā Profit Service?

Arvien vairāk uzņēmumu Latvijā un Baltijas valstīs izvēlas grāmatvedības pakalpojumus saņemt kā ārpakalpojumu no īstiem profesionāļiem. Tādā veidā tiek ietaupīti ne tikai līdzekļi darba vietu iekārtošanā un sociālajos nodokļos, bet arī tiek apdrošināta risks un izdevumi, ko varētu radīt jūsu grāmatveža pieļautās kļūdas.

Mūsu uzņēmums, SIA “Profit Service”, sniedz grāmatvedības pakalpojumus un apkalpo mazus, vidējus un lielus uzņēmumus visās Baltijas valstīs. Atsevišķos gadījumos strādājam arī ar privātpersonām.

Pie mums Jūs varat saņemt jebkuram uzņēmumam nepieciešamos grāmatvedības pakalpojumus :

 • Mēs sniedzam konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos
 • Sakārtojam Jūsu uzņēmuma finanšu un grāmatvedības dokumentus atbilstoši likumdošanas prasībām
 • Sagatavojam un iesniedzam atskaites, kā arī pārstāvam Jūsu intereses Valsts Ieņēmumu Dienestā (VID)
 • Nodrošinam piekļuvi finanšu atskaitēm 24 h diennaktī / 7 dienas nedēļā / 365 dienas gadā
 • Mēs aizvietosim Jūsu grāmatvedības darbiniekus viņu prombūtnes laikā (piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājuma vai ilgstošas slimošanas laikā)

Mēs Jums palīdzēsim :

 • Operatīvi iegrāmatot dokumentus un saimnieciskos darījumus;
 • Sagatavot finanšu un grāmatvedības atskaites;
 • Aprēķināt uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN);
 • Izstrādāt uzņēmuma budžetu un kontrolēt tā izpildi;
 • Izrakstīt rēķinus klientiem un kontrolēt to apmaksu;
 • Sagatavot maksājumus saskaņā ar piegādātāju izrakstītajiem rēķiniem;
 • Veikt klientu un piegādātāju norēķinu salīdzināšanu;
 • Aprēķināt algas, nodrošinot to konfidencialitāti;
 • Veikt pamatlīdzekļu uzskaiti;
 • Sagatavot un savlaicīgi iesniegt pārskatus VID, Centrālajai Statistikas pārvaldei un Latvijas Bankai;
 • Izstrādāt grāmatvedības metodiku;
 • Sagatavot gada pārskatus;
 • Sadarboties ar revidentiem.